gosjanse

Mitt namn är Gösta Jansson.  Jag är född 1941 och har arbetat med telekom sedan 1963 men är nu pensionär sedan juni 2005.
Jag bor i byn Åstad, Borgholms kommun på Öland. Har inte mina rötter här på Öland utan flyttade hit 1991. 
Har upptäckt att som pensionär har man mycket att göra. Förutom de vanliga sysselsättningar som en husägare har, så "leker" jag gärna med datorer, t.ex. fuskar i hemsidebygge. Sedan något år tillbaka började jag släktforska, vilket är tidsödande men mycket intressant. Jag är även intresserad av flyg och flyghistoria och är medlem i Svensk Flyghistorisk Förening- SFF

Kontakt


vinterunoMin kompis Uno, en hund av rasen Landseer, fick tyvärr lämna jordelivet i augusti 2008. Han blev ändå 11 år gammal, en hög ålder för denne bjässe till hund  
Unos egen hemsida finns forfarande kvar av nostalgiska skäl: http://uno.gosjan.se


kvarnMin by Åstad ligger i Långlöts socken. Har försökt berätta lite om Åstad här: http://astad.gosjan.se/slaktMin släktforskning går sakta framåt.
Så här långt har jag kommit hittills: http://slakt.gosjan.se
© 2008 Uno Webverkstad